ورود

ورود

 

برگزاری نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز برگزار شد.
در این نشست نسبت به ارائه گزارش هفتگی دبیرخانه ، بررسی و تصویب چارت سازمانی انجمن و همچنین نهایی شدن ساختار کمیسیون ها پرداختند.

Go to top