صندوق هاي پر ريسكس گه در كشور تشكيل شده است  داراي قوانين به روز نيست كه بايد قوانين اين صندوق ها به روز شود .

حسين مقدسي مدير عامل گروه صنعتي پارس جهد در گفت و گو با خبرنگار استصنا با بيان اينكه موانع توليد در كشور بسيار زياد است گفت : متاسفانه در شرايط موجود نمي توانيم مطالبات خود را از كارفرما دريافت كنيم كه اين موضوع تاثير مستقيمي بر چرخه توليد و فروش محصولات شركت دارد .
وي افزود: طي چند سالي كه برجام راه اندازي شد شركت هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي از توليد داخل دوري كردند و به محصولات خارجي روي آوردند حال آنكه با توجه به تشديد تحريم ها و عدم فروش محصولات خارجي در بازارايران مجدد اين شركت ها به سمت توليد داخل گرايش پيداكرده اند .
وي  با بيان اينكه بايد نگاه ملي به توليد در كشور بوجودآيد تصريح كرد : وقتي كالايي در ايران با كيفيت بسيار عالي توليد مي شود و در بازار خارجي نيز حضور موفقي دارد مشاهده مي كنيم كه كارفرمايان دولتي رغبتي به استفاده از كالاي داخلي ندارند اين موضوع به نوعي مشكلي است كه رفع آن نياز به فرهنگ سازي در استفاده از كالاي ايراني و شكل گيري نگاه ملي به مقوله توليد داخلي دارد .
مقدسي با بيان اينكه دولت و مجلس بايد با وضع  قوانين سخت گيرانه در استفاده از كالاي ايراني در شركت هاي دولتي مانع عبور كارفرمايان دولتي از كالاي ايراني و دور زدن قانون ها شوندافزود: بايد به كالاي ايراني بها داد و دولت با اختياراتي كه دارد از توليد ملي حمايت كند .
مدير عامل گروه صنعتي پارس جهد در ادامه خواستار بازنگري دولت در تعرفه گمركي شد و افزود: دولت با اين اقدام علاوه بر رونق توليد امكان ورود مواد اوليه مورد نياز توليد كنندگان و سازندگان را تسهيل مي كند .
وي همچنين پيشنهاد تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري پر ريسك را مطرح كرد و افزود: اگرچه اين صندوق ها در كشور موجود است اما وجود قوانين متعددموجود ، اين صندوق هارا تبديل به صندوق هايي كرده است كه مانند بانك ها عمل مي كنند و مزيت ريسك پذيري آن را از بين برده است .
وي تاكيد كرد: دولت با حذف قوانين زائد مربوط به استفاده از منابع صندوق هاي پر ريسك و وضع قوانين به روز در شرايط حال حاضر كشور توليد كنندگان و سازندگان را در فضاي كسب و كار پر ريسك حمايت كند .
مقدسي تصريح كرد : گروه صنعتي پارس جهد اين آرمان را دارد كه تمامي كالاهايي كه مي تواند بومي كند را بومي كند تا كشور به غربي ها نيازي نداشته باشد .
وي با بيان اينكه سخت ترين كار در كشور توليد است خاطر نشان كرد : در هر كشوري توليد كنندگان نماد ملي و سربلندي آن كشور به شمار مي آيد اما در كشور ما هر ارگان و يا سازمان دولتي از جمله تامين اجتماعي ، گمرك و بانك ها  كه با كمبود منابع مواجه مي شود با وضع قوانين غير كارشناسي باعث كند شدن روند فعاليت توليدكنندگان و سازندگان مي شوند.