ورود

ورود

 

 

 

آغاز رسمی برگزاری بزرگترین رویداد تجهیزاتی کشور

اولین جلسه کمیته انتخابات با حضور نمایندگان هیأت مدیره، هیأت داوری بهمراه بازرس برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان منتخب به بررسی وظایف کمیته مندرج در اساسنامه پرداخته و برای برگزاری باشکوه و شفاف مجمع پیش رو پیشنهاداتی را مطرح و مورد تصویب قرار دادند.

تایید فرم کاندیداتوری از دیگر موضوعاتی بود که امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مطابق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است بزرگترین گردهمایی سازندگان حوزه تجهیزات نفت کشور در تاریخ 28 بهمن ماه برگزار شود.

Go to top