ورود

ورود

نشست نمايندگان هيات مديره و داوري " استصنا " با دومين گروه از اعضاي انجمن
در اين نشست اغلب شركت هايي بودند كه عمر پيوستن به خانواده انجمن آنها كمتر از سه سال مي باشد.
در اين نشست نمايندگان دو هيات ابتدا اهداف ، ماموريت و عملكرد خود را براي اعضا تشريح كرده و در بخش دوم اعضاي حاضر نقطه نظرات ، چالش ها ، نقدها و مشكلات و انتظارات بنگاهي خود را در فضايي بسيار صميمي و تعاملي به گفتگو پرداختند .
وارادات بي رويه، ماليات ، رفتار سليقه اي كارفرمايان ، وندورليست يكپارچه، قرار داد هاي يكطرفه، رشوه ، ارزيابي هاي مكرر ، ابهامات در ده قلم كالايي اول و مطالبات رئوس موضوعاتي بود كه اعضا مطرح كردند.

Go to top