ورود

ورود

در نخستین جلسه هم انديشي هيات مديره با اعضاي انجمن که با رويكرد افزايش همکاری و ايجاد تعامل برگزار شد، ابتدا رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در پی پاسخ به سوالات برخی از حاضرین به ارائه برخی از اقدامات هیات مدیره با رویکرد تسهیل فضای کسب و کار پرداخت.
این گزارش شامل اصلاح قرارداد تیپ در شرکت ملی گاز ایران ، تشکیل کمیته ارزیابی برای تسهیل شرکت اعضا در وندورلیست، تدوین آیین نامه قانون حداکثر استفاده از توان داخل ، بسته حمایتی استصنا برای دولت مطرح شد.
در این جلسه اعضای انجمن استصنا به بررسی موضوعاتی چون
- صندوق توسعه ملی
- لایحه بودجه سال 1397
- چالش سازندگان در خصوص قرارداد های تیپ
- استفاده حداکثری از توان رسانه ای انجمن
- اتحاد میان اعضا و ایجاد صدای واحد با همکاری همه تشکل ها و پارلمان بخش خصوصی
- نظارت بر رعایت قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل
- استفاده کانل از ظرفیت های ایجاد شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- توجه به صادرات
- برخورد جدی و قاطع انجمن با شبه تولید کنندگان
- بازتعریف درست و جامع از سازنده
- عدم رعایت وندورلیست یکپارچه کارفرمایان دولتی و خصوصی علیرغم ابلاغ وزیر نفت
- نگرانی از افزایش قیمت حامل های انرژی و تاثیر آن بر افزایش هزینه تولید
- قدرت انجمن در شناخت درست قوانین و پاسخ تخلفات دستگاه های اجرایی از مجرای قانون و رسانه نشات میگیرد و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شد.
گفتنی است سلسله جلسات هم انديشي هيات مديره با اعضاي انجمن با رويكرد افزايش همكاري و ايجاد تعامل جهت تدوین چالش ها و راهکار ها با همه اعضای انجمن برگزار خواهد شد.
در پایان این جلسه هم اندیشی، اعضای حاضر ضمن ابراز رضایت از برگزاری این نوع جلسات، به ادامه روند برگزاری این نوع دیدارها در طول سال تاکید کردند.

Go to top