ورود

ورود

 

 

رضا پدیدار

امیرهوشنگ کاوه زاده

محمدجواد بهارفر

تقی حجازی

عضو (مدیرعامل شرکت آیسکو)

نائب رئیس دوم(نماینده شرکت وستوی)

نائب رئیس اول(نماینده شرکت گیتی آسا)

رئیس (مدیرعامل شرکت تقطیران کاشان)

مجید محمدپور

احسان ثقفی

غلامرضا وهاب

عبدرالرضا حمیدی

عضو 

عضو (مدیرعامل شرکت سدیدکاران صبا)

عضو (نماینده شرکت سنجشگران نیرو انرژی)

عضو (مدیرعامل شرکت گهرسرام)

داوود صفایی

نصرالله اشک تراب

سلمان آقاجانی

مجتبی اسلامی

عضو (مدیرعامل شرکت بهرشد)

عضو (نماینده شرکت دیرگداز آمل)

عضو (نماینده شرکت پنتان شیمی)

عضو (نماینده شرکت پی جی پارس)

 

احمد طهماسبی کیهاندخت کاویانپور

حسن کاظمی

 محمدرضا بهرامعلی پناه

عضو (نماینده شرکت پارس رگولاتور)

عضو (نماینده شرکت نارون آرا)

عضو (نماینده شرکت پارت سازی)

مدیرعامل شرکت پویا صنعت سپهر آرمان

 

 

 

سعید حلمی صالح جعفری مجید اله یار

حسین صابریان

عضو (نماینده شرکت هامون گستر) عضو (مدیرعامل شرکت بستارون) عضو (نماینده شرکت توان پویش)

عضو (نماینده شرکت پانیر)

 

 

 

 

 

 

احسان طباطبایی

کاوه نعمتی

شیوا یزدی  
عضو ( مدیرعامل شرکت آسیا سیال پارس) عضو ( نماینده شرکت کرمان تابلو) عضو (نماینده شرکت رنگانفر)  

 

Go to top