ورود

ورود

این کمیسیون که با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن در جهت افزایش سهم بازار اعضاء، توسعه برند استصنا، بستر سازی در جهت ایجاد و معرفی بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی تشکیل شده، در راستاي ايجاد زيرساخت ها و اصلاح الگوي تعاملي فضاي كسب و كار فعاليت مي نمايد.  به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت های کمیسیون، دو کمیته تخصصی "طرحها و پروژه های بازرگانی" و " توسعه بازار و فرصت های تجاری" زیرمجموعه آن تشکیل شده تا اهداف و برنامه های کمیسیون را عملیاتی نماید.

اعضای کمیسیون بازرگانی

 
Go to top