ماهنامه استصنا 

ماهنامه استصنا به عنوان بازوی اطلاع رسانی و با هدف ارائه اطلاعات ویژه صنعت نفت و فعالین این حوزه زیر نظر شورای سیاست گذاری اطلاعات انجمن منتشر می شود که حاوی مطالب ارزشمندی همچون معرفی استراتژی های کلان کشور در حوزه صنعت نفت، طرح دیدگاه های مسئولین وزارت نفت و مقالات تخصصی و تحلیلی در خصوص رویکردهای صنفی تولید کنندگان داخلی می باشد. مطرح کردن مشکلات و موانع تولید داخلی و راهکارهای مربوطه، شناسایی بازار های منطقه و تاثیر وقایع سیاسی منطقه بر صنعت نفت کشور، معرفی توانمندی شرکت های عضو از طریق درج آگهی، گزارش وقایع مهم سالیانه انجمن و تحلیل نقاط قوت و همچنین  بیان ضعف پروژه های در دست اجرا از دیگر مطالب این نشریه می باشد.