ورود

ورود

اتاق فروش

اتاق فروش به منظور کمک به ارتقای سطح توانمندی های اعضای انجمن و نیز همکاری با سایر تولید کنندگان و صنعتگران کشور با بسترسازی مناسب به بهینه سازی روابط تخصصی اعضا در صنعت نفت می پردازد. اتاق فروش نیازهای تخصصی کارفرمایان را بررسی کرده و با ایجاد بانک اطلاعاتی تولید کنندگان  و مصرف کنندگان سعی در کاهش هزینه های بازرگانی و بازاریابی آنها دارد. برگزاری نمایشگاههای فیزیکی و مجازی برای نمایش محصولات اعضا به صورت دوره ای یا دائمی و مطالعه بازار و ارائه طرح های توسعه ای برای ارتقای فروش محصولات اعضا از دیگر فعالیت های اتاق فروش محسوب می شود.

Go to top