ورود

ورود

دبیرخانه

این رکن انجمن به عنوان رابط اصلی و مستقیم بین اعضاء و سایر ارکان نظیر هیات مدیره ،کنسرسیوم و کمیسیونها در درون سازمان و حوزه های کارفرمایی در صنعت نفت و در برون سازمان ایفای نقش می نماید . دبیرخانه انجمن با استفاده از پرسنل متخصص و مشاوران مجرب در زمینه های مختلف نتایج استراتژی ها ی استخراج شده از سوی تمامی ارکان انجمن را تبدیل به برنامه های عملیاتی مدت دار نموده و به اجرا در می آورد.

   

روح الله آهنگران: دبیر انجمن

 

Go to top