ورود

ورود

 

 دومین نشست مشترک هم اندیشی اعضای هیات مدیره و هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.
این جلسه با محوریت اصلاح اساسنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست اصلاح پیش نویس اساسنامه انجمن و همچنین بررسی بند به بند ماده های این اساسنامه در دستور کار اعضای هیات مدیره و هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران قرار گرفت.

Go to top