ورود

ورود

تعرفه های درج آگهی در سایت انجمن (اسلاید شو)

روزهای عادی

3.000.000 ریال

به مدت 15 روز

5.000.000 ریال

به مدت 30 روز

13.000.000 ریال

به مدت 120 روز

25.000.000 ریال

به مدت 180 روز

 

روزهای ویژه

4.500.000 ریال

به مدت 15 روز

7.500.000 ریال

به مدت 30 روز

 

 

 
روزهای ویژه شامل : دو هفته قبل از برگزاری مجمع و یک هفته قبل از پیش ثبت نام نمایشگاه نفت تهران
 
تبلیغاتی که حتی یک روز آن در روزهای ویژه قرار گیرد با نرخ روزهای ویژه محاسبه می گردد.
کلیه تعرفه های مندرج در جداول بدون احتساب مالیات می باشد.
 
 
 
 
تعرفه های درج آگهی در مجله الکترونیکی استصنا
 

 

نیم صفحه

تمام صفحه

یک شماره

850.000 ریال

1.7000.000 ریال

سه شماره

2.000.000 ریال

4.000.000 ریال

شش شماره

3.600.000 ریال

7.200.000 ریال

 
 
 
* این هزینه ها برای شرکتهای غیر عضو مبلغ 1.000.000 ریال افزوده می گردد.
 
Go to top