ورود

ورود

عصر روز دهم اردیبهشت ماه جلسه کمیسیون بازرگانی با مشارکت اعضای فعال آن تشکیل شد؛
اعضای کمیسیون ضمن نهایی نمودن تقویم جلسات، به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های ابلاغی از سوی هیأت مدیره پرداختند.
طراحی مدل همکاری با اتاق مشترک ایران و عراق جهت ورود به بازار این کشور و فعال سازی و تقویت مرکز ارتباطات استصنا در مجتمع گاز پارس جنوبی از جمله این برنامه ها بود که پیشنهاداتی در راستای عملیاتی نمودن آن ارائه شد. گفتنی است سایر برنامه های کمیسیون نیز در جلسات آتی تدوین و جهت تصویب نهایی به هیأت مدیره ارائه خواهد شد.
در این جلسه همچنین بر استفاده بهینه از فرصت بزرگترین رویداد صنعت نفت کشور تأکید و مقرر شد نمایندگان کمیسیون بازرگانی همزمان با بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نشستی را با مدیران شرکت کترا با رویکرد بررسی همکاریهای مشترک و انتقال تکنولوژی برگزار نمایند.
 

Go to top