ورود

ورود

هتل آزادی در سومین روز آغاز تبلیغات نامزدهای هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی تهران، شاهد حماسه ای مثال زدنی و کم نظیر بود. در این ضیافت که به صورت مشترک بین "استصنا" و شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد، دو نهاد ضمن معرفی کاندیداهای خود از گروه "ائتلاف برای فردا" نیز حمایت نمودند.

در این مراسم رضا پدیدار نامزد بخش صنعت این گروه که از سوی انجمن در انتخابات حضور یافته است در یک نطق آتشین به شرایط اقتصادی ایران و مقایسه با کشورهای نوظهور پرداخت و از عملکرد گذشته اتاق انتقاد نمود. وی در سخنان خود اعلام کرد که اتاق به سمت آرمان گرایی حرکت کرده و از واقع گرایی فاصله زیادی گرفته است. رئیس انجمن در خیل عظیم اعضا و نمایندگان شرکتهای حوزه پتروشیمی به تشریح شرایط و وضعیت مطلوب اتاق پرداخت. نامزد هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی هر کشور را فعال و مقتدر بودن اتاق بازرگانیِ آن دانست. وی گفت بدلیل رانت های سیاسی و اعمال قدرت دولت، تا کنون اتاق نتوانست خانه ای امن برای فعالان اقتصادی باشد.
در پایان وی از تمامی صاحبان صنایع و تجار خواست که با حضور خود در روز 18 اسفند، سنگ بنای آغاز تحول ساختاری، فکری و اجرایی را در اتاق بازرگانی تهران و سراسر کشور بنا نهند.
در ادامه تعدادی از نامزدهای این گروه نیز به تشریح اهداف، فعالیت ها و چرایی تشکیل ائتلاف پرداختند.
بازرس انجمن دیگر سخنران این مراسم با شکوه بود. دیده ور در ابتدای سخنرانی خود از گروه "ائتلاف برای فردا" تشکر کرد که توانست 40 نامزد نخبه، باتجربه و متخصص را گرد هم آورد. وی از فرآیند حضور انجمن در انتخابات این دوره اتاق و پذیرش درخواست ائتلاف جهت حمایت انجمن از آنان پرداخت و تمامی حضار درخواست نمود برای ایجاد تحول و تغییرات اساسی در اتاق به تمامی نامزدهای ائتلاف رأی دهند تا با حضور حداکثری بتوان قدمی نوین برداشت.

Go to top