ورود

ورود

آخرين جلسه كميسيون تدوين روشها و آموزش در سال 93 عصر روز سه شنبه 93/12/12 با مشاركت حداكثري اعضاء برگزار شد.

اين جلسه به بررسي تقويم آموزشي سال 94 اختصاص يافت؛ كميته آموزش كه تلاش مي نمايد با برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت "ارتقاء سطح آگاهي و دانش اعضاء" گام بردارد، بر مبناي سند برنامه استراتژيك استصنا دوره هاي پيشنهادي را به كميسيون ارائه كه به شرح ذيل تصويب شد:
-    دوره آموزشی کاربردی فروش، بازاریابی و بازارسازی
-    دوره آموزشی بازاریابی بین المللی با محوریت صادرات به کشورهای عراق و ترکمنستان
-    دوره آموزشی اتحادهای استراتژیک
-    دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برند
-    دوره آموزشی بودجه‌ريزي عملياتي در شركت‌ها
-    دوره آموزشی مدیریت هزینه و روشهای کاهش هزینه ها
گفتني است آغاز برگزاري دوره هاي فوق خردادماه 94 برنامه ريزي شده است.

Go to top