ورود

ورود

slideshowشرایط اقتصادی کشور و نیز افزایش آگاهی در خصوص نقش و اهمیت تشکل ها و نیز اثربخشی آن ها در اقتصاد باعث شده تا انتخابات این دوره اتاق بازرگانی نسبت به دوره های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار شود.
رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز ضمن بیان این مطلب گفت:یکی از شعارهای دولت یازدهم حمایت از تشکل ها و انجمن ها و بخش خصوصی بود. هر چند این امر تا کنون به طور کامل محقق نشده اما باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به این بخش شده و باعث ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی جهت حضور و نیز استفاده از فرصت پیش آمده شده است.
وی در این خصوص افزود:با توجه به شرایط ایجاد شده کسانی که تا قبل از این چراغ خاموش حرکت می کردند هوشیار شده و به فکر حضور در اتاق افتاده اند.همان طور که شاهد هستیم حتی مطبوعات و رسانه ها نیز با توجه و جدیت بیشتری اخبار مربوط به انتخابات اتاق را دنبال می کنند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت فضای به وجود آمده را مثبت توصیف کرد و گفت:قطعا اتاق بازرگانی می تواند بستر مناسبی برای توسعه اقتصاد ملی و به خصوص توسعه بخش خصوصی باشد.بخش خصوصی سکاندار اقتصاد است که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی برخی بخش های دولتی تا کنون نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند.
به گزارش اتاق نیوز پدیدار ادامه داد:بخش خصوصی توانایی این را دارد که ظرفیت های بالقوه اقتصاد را بالفعل تبدیل کند.در واقع این بخش نیرو، توان و انگیزه این کار را دارد اما باید بسترهای لازم را برایش فراهم کرد تا بتواند به خوبی ایفای نقش کند.
به عقیده وی اتاق مطلوب اتاقی است که در یک فرایند سیستماتیک قرار گیرد و الگوی تعاملی داشته باشد.اتاق زمانی موفق می شود که بتواند با آحاد جامعه در ارتباط باشد.
وی در خصوص نحوه تعامل اتاق با دولت به خبرنگار اتاق نیوز گفت:منطق حکم می کند تا اتاق تعامل تنگاتنگ با بدنه حاکمیت داشته باشد.زیرا دولت تصمیم گیرنده نهایی است و تا زمانی که اتاق با دولت رابطه خوبی نداشته باشد نمی تواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
پدیدار همچنین عنوان کرد:کسانی که وارد اتاق می شود باید به روزبوده و بتوانند خود را با دانش و تکنولوژی های نوین تطبیق دهند.از سوی دیگر بسیار مهم است که این افراد علاوه بر اقتصاد به حیطه های اجتماعی نیز اشراف داشته باشند .زیرا مشکلات اجتماعی و اقتصادی به یکدیگر پیوند خورده اند.
وی با تاکید بر این که فعالان اقتصادی باید اطلاعات خود را در مورد برنامه های اقتصادی دولت افزایش دهند؛تصریح کرد:فعالان اقتصادی باید اجزای برنامه های خرد و کلان دولت را بشناسند .با قوانین و مقررات آشنا باشند؛تا بتوانند با آگاهی از این موضوعات بهترین پیشنهادها را به مقامات دولتی ارایه کنند.

جهت دریافت کلیک کنید

Go to top