ورود

ورود

نخستین سمینار تخصصی کاهش آلاینده ها یا کنوانسیون NAMAs به منظور ارتقاء دانش متخصصین داخلی و جلوگیری از به هدر رفتن فرصت های موجود، با حضور مسئولین محیط زیست، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO، وزارت نیرو و اعضا هیأت علمی دانشگاه های محیط زیست در بهمن ماه برگزار می‌شود.

اقدامات ملی کاهش آلاینده ها (NAMAs)کنوانسیونی بین المللی است که برای نخستین بار در کمیته جهانی تغییرات آب وهوا (UNFCCC) در سال  2007 در کشور بالی مطرح شد. این کنوانسیون ساز و کاری برای کاهش انتشار کربن است اما در عین حال فرصتی استثنایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشورهای در حال توسعه به وجود می آورد.  
از این رو با توجه به تعهدات ملی ایران در کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۲۰ این کنوانسیون ابزاری مناسب برای ثبت بین‌المللی پروژه های برای کاهش کربن بشمار می رود. در این راستا به منظور ارتقاء دانش متخصصین داخلی و جلوگیری از به هدر رفتن فرصت های موجود، قرار است با حضور مدرسان شرکت سوئیسی) (South pole برای نخستین بار در ایران با همکاری و حمایت سازمان های دولتی مرتبط، کارگاهی تخصصی در زمینه آموزش کاهش آلاینده ها یا کنوانسیون NAMAs برگزار کند. این سمینار وکارگاه در 5 بهمن ماه سال جاری با حضور مسئولین محیط زیست، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO، مسئولین وزارت نیرو در زمینه کاهش انتشار کربن و اعضا هیأت علمی دانشگاه های محیط زیست برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در سمینار کلیک کنید

Go to top