ورود

ورود

به اطلاع کلیه اعضای انجمن می رساند که با توجه به سفر هیأت سیاسی تجاری با همراهی آقایان جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و نعمت زاده وزیر صمت، و برگزاری نمایشگاه اختصاصی صنعت نفت و گاز، برق، ساختمان و خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق در حاشیه این سفر مهم از 27 لغایت 30 بهمن ماه سال جاری در شهر بغداد، انجمن در نظر دارد تا در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان طبق شرایط ذیل در این نمایشگاه شرکت نماید.

لذا بدین وسیله خواهشمند است در صورت تمایل مراتب آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 30/10/93 به دبیرخانه انجمن منعکس تا هماهنگی های آتی در اسرع وقت صورت گیرد.
بر طبق اطلاع رسانی انجام شده از جانب کمیسیون روابط عمومی انجمن، شرایط ذیل برای این نمایشگاه وجود دارد:
1)  نمایشگاه اختصاصی بغداد با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت فرصت اولیه بی نظیر و تعیین کننده ای در راستای اهداف صادراتی اعضای انجمن خواهد بود.
2) مجری نمایشگاه (شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران) دارای تجربه مناسب و کافی است و قطعا با همکاری سازمان توسعه با کمترین انحراف از قرارداد،  نمایشگاه و همایش مورد نظر انجمن را حمایت خواهد کرد.
3) فضای غرفه انجمن به متراژ 48 متر پیشنهاد گردیده است.
4) هزینه تقریبی محاسبه شده برای غرفه به علاوه اقامت یک نفر نماینده به مدت چهار شب و پنج روز در هتل شرایتون 5 ستاره بغداد (اتاق تک نفره) به صورت سرشکن شده بین حداقل 10 شرکت از اعضای انجمن برابر با 8 میلیون تومان خواهد بود.
5) همچنین در صورت مشارکت صرفاً به صورت استندشو و عدم حضور نماینده هزینه تقریبی معادل 3 میلیون تومان برآورد می گردد.

6) انجمن درصدد برنامه ریزی برگزاری همایش نگهداری و تعمیرات و نشست مشترک با حضور مقامات تصمیم ساز طرفین ایرانی و عراقی است که در صورت عملیاتی شدن فرصت بسیار مغتنمی را برای معرفی توان تعمیراتی و تأمین تجهیزات این حوزه را برای اعضای انجمن فراهم می آورد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی کلیک کنید

Go to top