ورود

ورود

در پی توافق حوزه پیمانکاران و مشاوران و سازندگان در جلسه 1393/10/16 با حضور معاونت امور حقوقی و مجلس و ریاست محترم هیأت عالی حل اختلاف وزیر محترم نفت مبنی بر تشکیل یک کارگروه از طرف حوزه پیمانکاری شامل سازندگان و مهندسین مشاور، توافق و مقرر گردید هماهنگی امور جهت تشکیل جلسات در خصوص امور فوق تا نتیجه مورد نظر توسط سوری نماینده انجمن استصنا بعمل آید.

در این خصوص ضمن دعوت از رؤسای محترم هیأت مدیره تشکل های مورد نظر، جلسه کارگروه حوزه پیمانکاری و سازندگان و مشاوران در محل انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی APEC در مورخ 1393/10/23 با حضور رؤسای هیأت مدیره کلیه تشکل ها، مدیران، مشاوران و وکلای دادگستری و نیز کارشناسان خبره انجمن های فوق تشکیل جلسه داد. در این نشست معاون مدیر کل حقوقی وزارت نفت و کارشناسان ارشد حقوقی آن وزارتخانه حضور داشته و پس از دو ساعت تبادل نظر، نقد و بررسی در خصوص شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت موضوع بخشنامه 260112-1/28 مورخ 1393/06/05 کلیه شرکت کنندگان حوزه پیمانکاری و سازندگان از محمد زمان حیدری معاون مدیر کل حقوقی وزارت نفت درخواست نمودند که یک زمان ده روزه در اختیار حوزه پیمانکاران و سازندگان داده شود و کلیه تشکل ها و انجمن ها در مدت زمان فوق بررسی لازم را از شیوه نامه مورد نظر بعمل آورند و پیشنهاد خود را در خصوص شیوه نامه مورد نظر  بصورت مکتوب ارائه نمایند تا ضمن بررسی به پیشنهادات واصله، نقطه نظرات و پیشنهادات حوزه پیمانکاری و سازندگان در خصوص شیوه نامه مورد نظر نماینده کلیه تشکل ها در اختیار دکتر بازرگانی ریاست محترم هیأت عالی حل اختلاف قرار گیرد.

در پایان این نشست، سوری رئیس هیأت داوری  انجمن استصنا از سوی کلیه شرکت کنندگان به عنوان نماینده جهت هماهنگی امور و پیگیری های لازم برگزیده شد.

Go to top