ورود

ورود

slideshowشعبان پور گفت: در صورت کاهش مصرف گاز اگر فرآورده مازاد در اختیار داشته باشیم می توانیم آن را صادر و در نهایت کشور را به درآمد زایی برسانیم.
علی اکبر شعبان پور مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نمایشگاه بین المللی انرژی کیش اظهار داشت : بخشی از فرآورده های گازی در اوج زمستان به نیروگاه ها و صنایع می رسد و با مصرف کم گاز خانگی و صنایع می توان زمینه افزایش صادرات را فراهم کرد.
وی در زمینه کاهش منابع و نبود سرمایه گذاری مناسب گفت : این شرکت منابع را در منطقه پارس جنوبی مدیریت می کند و قطعا منابع بر اساس اولویت های پروژه ها اختصاص داده می شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس ادامه داد : ترجیح می دهیم روی پروژه هایی که زودتر به تولید و درآمد می رسند کار کنیم تا در راستای تولید و برداشت بیشتر از میادین مشترک باشد و برای پیشبرد این اهداف سعی کردیم برنامه ریزی کنیم .
وی در بازدید از یازدهمین نمایشگاه انرژی کیش ، درباره توان شرکت های سازنده در حوزه نفت و گاز گفت : توان شرکت های سازنده داخلی را شاید نتوان با اعداد سنجید زیرا سازندگان ما در زمینه ساخت تجهیزات مورد استفاده پالایشگاه های دریایی ، خطوط لوله ، سکوی دریا ، حفاری ، شرکت های داخلی بسیار توانمند هستیم .
شعبان پور گفت : شرکت های داخلی در زمینه حفاری در دریا بسیار توانمندند و کارهای بزرگی را در کارنامه کاری خود دارند . این توانمندی ها در زمینه ساخت تجهیزات سرچاهی ، ساخت سکوی نفتی ، برق ، مکانیک ، پمپ ، کمپرسور و یا ساخت خطوط لوله که برای سازندگان ما جز کارهای روتین شده است ، همه اینها نشان از توان آنها است .
وی درباره تاثیر تحریم ها و فعال شدن شرکت های داخلی گفت : بحث بومی سازی و تولید و تجهیز از جمله برنامه های پیش رو است و با این کار توانستیم وابستگی را کاهش داده و سرعت تولید و توسعه را بالا ببریم .
شعبان پور در زمینه پروژه های پارس جنوبی گفت : قرار است فازهای جدیدی بنا به هدف گذاری دولت یازدهم ساخته و تکمیل شود که این طرح ها اولویت بندی شده اند به طوری که ساخت فازهای 12 ، 15 ، 16 ، 17 و18 اولویت یک ساخت هستند و بقیه فاز ها در اولویت دوم قراردارند .  
وی ادامه داد : برای اولویت اول می خواستیم در سال 93 تا قبل ازشروع  زمستان سه سکوی فاز 12 را تکمیل کنیم و شرایط بسیار خوبی هم داریم به طوری که از سه سکو ، دو سکو آن بهره برداری و سکوی سوم هم این روزها به بهره بر داری می رسد .
وی در مورد ظرفیت تولید فاز 12 گفت : ظرفیت تولید این فاز 70 میلیون متر مکعب است که تا کنون بنا به نیاز 55 تا 60 میلیون متر مکعب آن استفاده شده است .

جهت دریافت خبر کلیک کنید

Go to top