ورود

ورود

به اطلاع کلیه اعضای انجمن بویژه واحدهای تدارکات و حقوقی می رساند،کمیته مشترک شرکت ملی گاز ایران و " استصنا" اصلاح قرارداد تیپ و فرآیند ساخت داخل این شرکت کارفرمایی را در دستور کار خود قرار داده است، حال با توجه به اهمیت موضوع نیازمند مشارکت و همفکری اعضای محترم در جهت تدوین قراردادی مناسب و برد ـ برد در مناسبات تجاری فی مابین می باشیم.
لذا خواهشمند است در چهارچوب قانون مناقصات کشور و آیین نامه تضمین معاملات دولتی سال 94، نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی را حداکثر تا تاریخ 96/06/23 از طریق نمابر به دبیرخانه انجمن ارسال تا در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد.


مشاهده دستور العمل فرآیند ساخت داخل شرکت ملی گاز

مشاهده قرارداد خرید کالای شرکت ملی گاز

 

Go to top