ورود

ورود

متن تصویب نامه جدید هیأت وزیران در خصوص قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها را با کلیک بر روی لینک ببینید.

Go to top