فرم ورود
منتشر شده در دوشنبه, 14 بهمن 1392 13:59 بازدید: 2315

اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل در دستور کار

دستور وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر ضرورت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را در این لینک مشاهده نمایید.