ورود

ورود

قابل توجه اعضای محترم استصنا

با سلام
با توجه به اشکالات وارده نهاد های نظارتی به اساسنامه پیشنهادی انجمن و به تعویق افتادن مجمع عمومی فوق العاده ، نشست تخصصی مذکور نیز در تاریخ 19 آذر که مقرر بود در اتاق بازرگانی تهران برگزار شود، لغو می گردد.

 

Go to top