ورود

ورود

پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره استصنا برگزار شد

جلسه نمایندگان اعضاء، صبح روز دوشنبه بیست و نهم مردادماه  با گزارش کمیته پالایش و رتبه بندی اعضاء آغاز شد؛

" طرح ارزیابی و ارتقاء سطح توانمندی اعضاء" بصورت پایلوت برای 15 شرکت عضو عملیاتی خواهد شد، گفتنی است پس از مطالعات و بررسی های کمیته مربوطه، استصنا تفاهم نامه ای را  با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای ارزیابی و شناسایی عمق فناوری اعضاء منعقد نمود که  منتج به صدور گواهینامه فناورانه برای شرکتها خواهد شد. مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران نیز با مشارکت در این طرح، سطح ساختاری و فضای کسب و کار شرکتها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. قرار است با این طرح سطح توانمندی اعضاء ارتقاء یابد.  

بررسی چالش های سازندگان در شرایط اقتصادی کشور، موضوع دیگر این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استخراج حجم قراردادهای شامل تعدیل شرکتهای عضو، پیشنهاد فریز بیمه، مالیات و بدهی به بانک ها برای مدت سه سال مطرح و مقرر شد طی مکاتبه به دولت بعنوان راهکاری برای ادامه حیات سازندگان با شرایط جدید اقتصادی کشور درخواست شود.  

نمایندگان اعضاء طی دیدارهای اخیر  با مدیران ارشد حوزه کارفرمایی و دولت، حمایت از سازندگان و استفاده از توان داخلی در پروژه های جاری کشور را موکداً خواستار شده اند که هلدینگ خلیج فارس از جمله آنهاست. استفاده از ظرفیت خالی سازندگان در پتروشیمی های کشور موضوعی است که استصنا در حال پیگیری آن است.

در پایان دبیر کمیته راهبری گروه تخصصی شیرآلات استصنا با حضور در جمع اعضای هیأت مدیره، گزارشی از وضعیت عملکرد شرکتهای این گروه ارائه و ضمن برشمردن نقاط ضعف و چالش های موجود، نقش نظارتی و راهبردی استصنا را خواستار شدند.   

ایشان ضمن تأکید بر پالایش اعضاء، صداقت را اولین قدم در کار گروهی دانستند که متأسفانه وجود تضاد در منافع اعضاء باعث رقابت ناسالم و تخریب شده است.   ایشان در ادامه تأکید نمودند، عدم اقتصادی بودن تولید نسبت به فعالیت های بازرگانی و وضعیت قوانین و مقررات حاکم بر بازار، حرکت سازندگان را به سمت فعالیت های تجاری پیش برده است.  

در ادامه هیات مدیره با توجه به برنامه جدید برای ده گروه کالایی در ساختار سازمانی مناسب که از شهریور ماه اجرایی خواهد شد، به  نماینده کمیته شیرآلات پیشنهاد نمود بسته حمایتی و توانمند سازی  شرکت های عضو کمیته را  با رویکرد توسعه ظرفیت ها و بهبود فضای کسب و کار به هیات مدیره ارائه نماید.

Go to top