ورود

ورود

پنجمین برنامه از رادیو استصنا

با بررسی موضوع تعدیل قرارداد های نفتی با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز

پرونده این شماره :بررسی وضعیت آیین نامه تعدیل قرارداد های سال 96 در حوزه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

در گفت و گویی با اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و رئیس هیات مدیره انجمن استصنا

جهت دانلود شماره پنجم رادیو استصنا اینجـــــــــــــا کلیک کنید 

Go to top