ورود

ورود

 

 

لابي گري در پرو‍ژه ها مشكل عمده شركت هاي  پمپ سازي 

 

 

 

ميعاد محرابي مدير فني و بازرگاني پمپاژ كرمانشا در گفتگو با خبرنگار استصنا ، گفت : در حوزه پمپ سازي بارزترين مشكل رانت و لابي هايي است كه صورت مي گيرد تا برخي شركت هاي خاص در پروژه ها حضور داشته باشند .

وي گفت : براي حضور در پروژه ها اطلاع رساني درست صورت نمي گيرد و بسياري از مناقصه ها به صورت سوري برگزار مي شود و دست آخر شركتي كه از قبل لابي كرده بود برنده مناقصه مي شود .

وي از انجمن استصنا خواست تا با اطلاع رساني گسترده در خصوص پروژه ها مانع لابي گري و رانت شود و افزود :‌بالاخره بايد شركت هايي كه عضو انمن هستند بايد تفائتي با شركت هايي كه عضويت انمن را ندارند تفاوت داشته باشند و اين اطلاع رساني مي تواند  امتيازي باشد كه انجمن براي شركت ها قايل شده است .

Go to top