ورود

ورود

 

 

 

عضو اتاق بازرگانی تهران :

توجه دولت به پتروشیمی ها

 

 

 عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره مزیت های صنعت پتروشیمی به خبرنگار استصنا گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که چنانچه به آن توجه شود می تواند مزیت زیادی را برای رشد بخش اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. این درحالی است که سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی این بخش مورد بی مهری قرار گرفته است. حمیدرضا صالحی افزود: در حال حاضر شاهد روند مناسبی در سرمایه گذاری در بخش های بالادستی پتروشیمی هستیم این درحالی است که پیش روی به سمت بخش های پایین دستی این صنعت می تواند ارزش افزوده زیادی را برای ما ایجاد کند. از اینرو برای سرمایه گذاری در این حوزه باید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد. به گفته او؛ باتوجه به فعالیت رقبا در منطقه می توان اشاره کرد که ما در زمینه تولید پتروشیمی از سهم بالایی برخوردار نیستیم و باید به سمت رقابت سازی قیمت ها گام برداریم.

Go to top