ورود

ورود

سومین نشست چهارشنبه های مالیاتی با حضور اعضا و یک میهمان ویژه عصر روز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
این نشست که با حضور اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد، میزبان فرشید فریدونی استاد دانشگاه و مدیرکل سابق مالیات بر ارزش افزوده بودند.
در این نشست به موضوعاتی همانند تولید و مالیات، مالیات ارزش افزوده ، نحوه محاسبه ، مالیات در مناطق ویژه اقتصادی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد.

این نشست ها آخرین چهارشنبه ها ماه از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار می شود. 

Go to top