ورود

ورود

در سومین نشست هیأت داوری، اعضای حاضر پس از بررسی پیش نویس آیین نامه داخلی و درج اصلاحات تکمیلی آنرا تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نمودند. 

در این دیدار همچنین کمیته راهبردی، کمیته بازنگری اساسنامه و کمیته پیگیری پرونده بیمه از بین اعضای هیأت تشکیل شد تا نسبت به مأموریت های محوله اقدام نمایند.  

Go to top