ورود

ورود

در پی عملیاتی کردن ابلاغ مجمع عمومی در پالایش اعضاء با هدف توانمندسازی آنها در رشته های تخصصی، نمایندگان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با نمایندگان انجمن دیدار نمودند. در این دیدار که توسط نایب رئیس هیأت مدیره برنامه ریزی شد، گفت؛ انجمن به دنبال پیوند درست و مناسب بین مراکز علمی و صنعتی با اعضای انجمن است. عبدالرضا حمیدی در ادامه افزود همه ما باید سعی کنیم از شعارزدگی پرهیز کرده و دچار جوزدگی دولتی نشویم. وی در ادامه افزود انجمن می تواند علاوه بر همکاری مشترک در بحث رتبه بندی و تعیین عمق فناوری شرکت ها از دیگر امکانات سازمان نیز در قالب تفاهم نامه مشترک بهره مند شود.
حمیدی در ادامه گفت؛ امروز انجمن به جایی رسیده است که هر جا می رویم مورد احترام هستیم و انجمن امروز مورد توجه ویژه آقای زنگنه است و باید به یکدیگر کمک کنیم که با ایجاد زبان مشترک نسبت به کاهش بحران های اقتصادی گام برداریم.
حاصل این نشست به تهیه پیش نویس تفاهم نامه مشترک منجر شد که آقای اسلامی نماینده هیأت مدیره مسئولیت آنرا عهده دار شد.

Go to top