ورود

ورود

جلسه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مدیران بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی در سالن همایش این مجموعه برگزار شد.

این جلسه با محوریت بررسی چالش ها و راهکار های ارتباط اعضای استصنا و شرکت گاز پارس جنوبی برگزار شد.
در این جلسه اعضای استصنا به بررسی این موضوعات و ارائه راهکار های مناسب برای کارفرمایان اعلام کردند. همچنین از سوی دیگر سهیلی مدیر بازرگانی پارس جنوبی اظهار کرد: این مجموعه هر اقدامی برای افزایش سهم ساخت داخل انجام میدهد. ما این اطمینان را به سازندگان می دهیم که اگر تجهیزی در داخل تولید شود این مجموعه از خارج خرید نخواهد کرد.
وی ادامه داد: این مجموعه برای اثبات این موضوع به انجمن استصنا در داخل قلب مجموعه دفتری دفتر همکاری راه اندازی کردند تا بتوانند تعامل بیشتری با مجموعه داشته باشند.

 

 

 

Go to top