ورود

ورود

 مشارکت در ساخت پالایشگاه آناهیتا


صبح امروز نمایندگان استصنا دیداری با رئیس هیأت مدیره شستا برگزار کردند. در این جلسه ترکان به نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی به شدت ایراد گرفت و گفت صندوق باید مثل فاینانس های خارجی که می گیریم و الزام خرید از مبدا دارند از توان شرکتهای ایرانی استفاده نماید.
 وی در ادامه افزود که در فاز 1 حدود 60% از توان شرکتهای داخلی استفاده کردیم که با توجه به توسعه و پیشرفت انجام شده، امروز باید در بازار بین الملل بودیم! چرا نیستیم؟
وی در ادامه به استصنا پیشنهاد کرد که در طرح ساخت پالایشگاه آناهیتا و طرح های پتروشیمی به عنوان شریک تجاری مشارکت نماید. 
ترکان در ادامه گفت که نه سازنده کم داریم و نه پیمانکار، کشور پول کم دارد و باید با هر مدلی که می شود این کمبود را جبران کنیم. ایشان در ادامه از آمادگی واگذاری قریب به 120 شرکت این هلدینگ به اعضای " استصنا" اعلام آمادگی کرد.
در این دیدار نمایندگان حاضر در جلسه نیز متن ارائه گزارش کامل از وضعیت نابسامان صنعت و بروز حس ناامیدی و بی انگیزگی ، ضمن اعلام موافقت در اجرای طرح های مشترک، پیشنهادات خود را جهت کمک به دولت مطرح نمودند. 

Go to top