ورود

ورود

به اطلاع عموم اعضای محترم انجمن می رساند، حسب مذاکرات اولیه دفتر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری انجمن با مشاوران متخصص و مورد تأیید در کشور هلند، شرایط لازم جهت آغاز مذاکرات دفتر با شرکتهای هلندی مورد نظر اعضای انجمن در چارچوب مشارکت با تمرکز بر سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوریهای مورد نیاز در عرصه طراحی و ساخت تجهیزات خصوصاً در گروه های کالا و اقلام استراتژیک مورد نیاز صنعت نفت، فراهم شده است.

لذا از شرکتهای علاقمند دعوت می گردد تا ضمن ارسال درخواست های خود به دبیرخانه انجمن، جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره های  07644468040 و 07644468060  با دفتر تماس حاصل فرمایید.

Go to top