ورود

ورود

دهمین شماره نشریه آنلاین استصنا

در این شماره می خوانید :   دهمین شماره نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گزارش عملكرد هیات مدیره دوره هفتم استصنا...

رتبه بندی سازندگان، سکوی پرتاب

یکی از چالش های محیط و ساختار صنعت نفت، کمبود فضای رقابتی واقعی وسالم یا به گفته ای وجود فضای...

تمام قد در خدمت شركت هاي توليدي هستيم

نخستین نشست تخصصی شیرآلات به همت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در اتاق بازرگانی تهران با حضور مجموعه مدیران...

در این شماره می خوانید :

 

دهمین شماره نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

گزارش عملكرد هیات مدیره دوره هفتم استصنا 1396
استصنا از نگاه اتاق ایران
رتبه بندی سازندگان، سکوی پرتاب

 

جهت دانلود می توانید به لینک زیر را کلیک کنید

نشریه شماره دهم

Go to top