ورود

ورود

هفتمین همایش و نمایشگاه بین المللی سوخت های جایگزین، خودرو، CNG
تاریخ برگزاری: ۲۸ -۲۹ -۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴
محل برگزاری : تهران، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
شامل : نمایشگاه- همایش- کارگاه های تخصصی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Go to top