ورود

ورود

دهمین شماره نشریه آنلاین استصنا

در این شماره می خوانید :   دهمین شماره نشریه آنلاین سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گزارش عملكرد هیات مدیره دوره هفتم استصنا...

رتبه بندی سازندگان، سکوی پرتاب

یکی از چالش های محیط و ساختار صنعت نفت، کمبود فضای رقابتی واقعی وسالم یا به گفته ای وجود فضای...

تمام قد در خدمت شركت هاي توليدي هستيم

نخستین نشست تخصصی شیرآلات به همت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در اتاق بازرگانی تهران با حضور مجموعه مدیران...

 هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش اسفندماه امسال برگزار می شود.
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای مدیریتی کشور، ٤ و ٥ اسفندماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران برگزار می شود.
در این کنفرانس دو روزه، شماری از وزارتخانه ها، دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی شرکت خواهند کرد.
به گزارش معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت، با توجه به اهمیت این رخداد مدیریتی، دبیرخانه دائمی کنفرانس از همه مدیران و کارشناسان دعوت کرده تا نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته های خود را در قالب مقاله و موردکاوی از طریق عضویت در سایت www.kmiran.com  ارسال کنند.
مدیریت دانش و حوزه های سازمانی، سیستمها، ابزارها و فنون مدیریت دانش، موضوعات و مفاهیم مدیریت دانش، خلق و به اشتراک گذاری دانش، ارزیابی و اندازه گیری مدیریت دانش، مدیریت دانش در عمل، مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار، جامعه و اقتصاد دانشی، مدیریت دانش و نوآوری، مدیریت دانش، وب و کسب و کار الکترونیکی، بزرگ داده ها و مدیریت دانش، داده کاوی و پردازش داده در مدیریت دانش، حوزه های نوین در مدیریت دانش، امنیت در مدیریت دانش و مدیریت دانش و شبکه هامحورهای این کنفرانس خواهد بود.

Go to top