ورود

ورود

 هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش اسفندماه امسال برگزار می شود.
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای مدیریتی کشور، ٤ و ٥ اسفندماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران برگزار می شود.
در این کنفرانس دو روزه، شماری از وزارتخانه ها، دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی شرکت خواهند کرد.
به گزارش معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت، با توجه به اهمیت این رخداد مدیریتی، دبیرخانه دائمی کنفرانس از همه مدیران و کارشناسان دعوت کرده تا نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته های خود را در قالب مقاله و موردکاوی از طریق عضویت در سایت www.kmiran.com  ارسال کنند.
مدیریت دانش و حوزه های سازمانی، سیستمها، ابزارها و فنون مدیریت دانش، موضوعات و مفاهیم مدیریت دانش، خلق و به اشتراک گذاری دانش، ارزیابی و اندازه گیری مدیریت دانش، مدیریت دانش در عمل، مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار، جامعه و اقتصاد دانشی، مدیریت دانش و نوآوری، مدیریت دانش، وب و کسب و کار الکترونیکی، بزرگ داده ها و مدیریت دانش، داده کاوی و پردازش داده در مدیریت دانش، حوزه های نوین در مدیریت دانش، امنیت در مدیریت دانش و مدیریت دانش و شبکه هامحورهای این کنفرانس خواهد بود.

Go to top