ورود

ورود

برگزاري نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي بصورت بالقوه مي تواند باعث توسعه کليه فعاليت هاي صنعت نفت چه در بحث توليد و اکتشاف و چه در موضوعاتي از قبيل ساخت تجهيزات خاص براي پروژه هاي داخلي و خارجي شود.slideshow
البته برگزار کردن يک نمايشگاه اگر بدون هدف و برنامه ريزي باشد نه تنها موجب توسعه نمي شود بلکه مانند چند سال گذشته، يک برگشت به عقب سريع را به دنبال خواهد داشت.
نمايشگاه نوزدهم داراي ويژگي هاي خاصي است که از آن جمله مي توان به برگشت تيم نفتي قوي به عرصه ي کار زار اشاره کرد.
يکي ديگر از خصوصيات نمايشگاه نوزدهم، بحث رفع تحريم هاي بين المللي است که در سال هاي گذشته بلاي جان نفتي ها و البته جامعه ايران شده بود.
همين خاص بودن نمايشگاه نوزدهم باعث شده است تا کارشناسان بخش انرژي به نتايج به دست آمده در نمايشگاه فوق خوش بين باشند.
براي پي بردن به برخي از مشکلات صنعت نفت، به خصوص در بخش تجهيزات، با خانم دکتر کيهاندخت کاويانپور رئيس کميسيون روابط عمومي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران هم کلام شديم که ماحصل آن را در ذيل مي خوانيد.
*خانم دکتر ضمن قدرداني از شما به خاطر وقتي که در اختيار خبرگزاري موج گذاشتيد، بسياري از کارشناسان حوزه ي نفت و گاز از نداشتن اطلاعات کافي در مورد پروژه هاي نفتي در داخل کشور ناراحت هستند از جمله در مورد فازهاي پارس جنوبي. به عنوان سوال اول بفرمائيد که فکر مي کنيد علت اين ندادن اطلاعات از نيازهاي طرح هاي داخلي چيست؟
نبود اطلاعات از نيازهاي موجود در فازهاي باقيمانده و طور کلي نبود بانک اطلاعاتي جامع و منسجم بدليل عدم مديريت يکپارچه و جامع نگر بوده و عدم تجميع اين اطلاعات ناهماهنگي هايي را ايجاد مي نمايد که مديريت را براي کارفرمايان اصلي، پيمانکاران و سازندگان صعب الوصول مي سازد. پيشنهاد ميگردد به منظور ايجاد يکپارچگي، کنسرسيوم هاي تشکيل شده در انجمن استصنا نيازهاي تجهيزات موجود را دسته بندي نموده و با ايجاد کارگروه هاي کاري مثلث کارفرمايان، پيمانکاران و سازندگان نيازها تجميع، که اين هماهنگي و دسته بندي قطعاً موجب تسريع امور خواهد شد.
 
*چرا نيازها را تجميع و ابلاغ نميکنند تا از طريق کنرسيوم هاي محصول محور برنامه ريزي و تامين شود؟
متاسفانه مشکل واگذاري کار به کنسرسيوم ها بدليل عدم تعريف زير ساخت هاي موجود لازم و همچنين وعدم وجود فرهنگ کار کنسرسيومي در ايران بصورت متداول بوده و اميد است کارفرمايان اصلي گروه هاي کاري را در کنار يکديگر قرار داده تا با تجميع توانمندي ها قدرت انجام پروژه ها افزون تر گشته و با ايجاد کنسرسيوم هاي داخلي و خارجي جهت انتقال تکنولوژي و در مواردي که توان ساخت داخل موجود نمي باشد بتوانيم در آينده بسيار نزديک به خودکفايي بيشتر نائل گرديم.
 
*چه چيزي موجب مي شود که گزارشي از مشکلات پيمانکاران و کارفرمايان با سازندگان منتشر نشود؟
بزرگترين عامل عدم گزارش مشکلات کارفرمايان با سازندگان بدليل عدم وجود ارتباطات لازم و سازماندهي آن بين سازندگان و کارفرمايان اصلي و فرعي مي باشد که اميد است با برگزاري همايش ها و نشست هاي تخصصي و ايجاد کارگروه هاي لازم، گزارشات و مشکلات في مابين رد و بدل و بهترين راه حل ها استخراج گردد. جا دارد از شرکت نفت و گاز پارس جنوبي (POGC) تشکر خاص کنيم که در اين نمايشگاه نوزدهم براي اولين جلسه هم انديشي با سازندگان داخلي پيشقدم شده اند که اين همايش در روز چهارشنبه 17/02/93 در سالن شماره 1 نمايشگاه از ساعت 10 الي 12 با عنوان تبيين نقش سازندگان و پيمانکارن داخلي در تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه پارس جنوبي تشکيل مي گردد. 
*خانم دکتر چرا وندر ليست واحد مورد استناد و استفاده ي پيمانکاران قرار نگرفته است؟ 
درخواست وندر ليست واحد در دوره کاري اينجانب بيشتر از 8 سال در انجمن استصنا از مسائل اساسي و بنيادين بوده است وهر ساله در شعارهاي ما در نمايشگاه نفت و گاز مطرح گرديده است که با تاکيد انجمن وندر ليست واحد در وزارت نفت ايجاد گرديد، ولي بدليل عدم اعتقاد شرکت هاي کارفرمايي معظم و بزرگ هم اکنون نيز از وندرليست ايجاد شده خود تبعيت نموده و استعلام از شرکت هاي غير وندور خود نمي نمايند. اميد است که در وندورليست واحد، حساسيت هاي کارفرمايان محترم در حوزه هاي مختلف کاري بدقت و به تفکيک در نظر گرفته شده تا با اعتماد کامل کارفرمايان محترم بتوانند از يک وندور واحد استعلام نمايند.
* چرا نگاه بداخل با خارج به ژرفاي قرارداد خريد داخل با خارج است؟
خريد خارج تا کنون بدلايل مختلف براي کارفرمايان آسان تر و جذاب تر بوده، که وجود تحريم ها اين فرصت را براي سازندگان داخلي ايجاد نمود و موجب رشد و بالندگي بيشتر سازندگان گرديد. قطعا پروژه هايي را که تاخير آن موجب از بين رفتن بيت المال مي گردد و توان ساخت داخل هم اکنون موجود نمي باشد ما نيز خود تحريمي ننموده و به شرکت هاي خارجي توانمند و با کيفيت اين فرصت داده شود تا با ايجاد کنسرسيوم هاي داخلي و خارجي و بعضا انتقال تکنولوژي توان خود را مضاعف و نگذاريم در ميادين مشترک شاهد از دست رفتن لحظه اي بيت المال خود باشيم.
* چرا قانون ارجاع کار 17 سال است بلاتکليف است و از قراردادهاي تيپ سازندگان و از اجرايي شدن LC ريالي و ارزي براي ساخت حمايت نمي شود؟
درخواست قانون ارجاع کار، قراداد تيپ و LC ريالي و ارزي نيز از شعارهاي چندين ساله انجمن سازندگان در نمايشگاه صنعت نفت بوده و جلسات متعددي با کارفرمايان ذيربط برگزار گرديده اما متاسفانه زماني که ميخواهد به ثمردهي خود برسد بدلايل عديده کار ابتر مي ماند. اميد است که با توجه به اينکه زير ساخت هاي اين موارد درخواستي پايه ريزي گرديده است دولت جديد بتواند اين امور را محقق نمايد. بزرگترين چالش سازندگان حمايت از ظرفيت هاي توليدي و حفظ فرصت هاي شغلي ايجاد شده مي باشد که قطعا حضور کارفرمايان در کنار سازندگان و نه روبروي آنها، و تدوين استراتژي جهت رفع موانع موجود و ايجاد فرصت هاي همکاري کنار يکديگر متحدا مي تواند چالش ها را کاهش و توانمندي ها را منسجم و افزوده نمايد.
Go to top