ورود

ورود

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور با اشاره به اینکه خواستار یکسان‌سازی قراردادهای نفتی هستیم و همانطور که با خارجی‌ها قرارداد می‌بندند با طرف‌های داخلی هم این‌گونه باشند، گفت: یکسان‌سازی قراردادهای نفتی کار مجلس است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علیرضادرویشی پیش از ظهر امروز در جلسه امضای موافقتنامه طرح توسعه پایدار مازندران با محوریت انرژی، فناوری و مدیریت ارزش و تامین در سالن شماره یک استانداری مازندران، اظهار داشت:‌ توسعه مستلزم داشتن انرژی است و کشور آمریکا به همین منظور در پنج گوشه جهان برای تسهیل در مسیر دریافت انرژی، پایگاه دارد.
وی با بیان اینکه آمریکا در چند سال آینده به خودکفایی در انرژی می‌رسد، افزود: به این ترتیب نقش عربستان و کشورهای تولیدکننده انرژی، دیگر برای آمریکا حالت بحرانی ندارد. درویشی با اشاره به اینکه در دنیا برای 200 سال آینده گاز داریم، ادامه داد: اما گاز نیاز به فناوری دارد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری کشورها برای صنعت نفت و گاز انرژی است و کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، نروژ و انگلیس در این زمینه سهم زیادی دارند، گفت: حتی اگر جنگ جهانی سوم هم شکل گیرد انرژی می‌تواند نجات‌بخش این کشورها باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت کشور با اشاره به اینکه خواستار یکسان‌سازی قراردادهای نفتی هستیم و همانطور که با خارجی‌ها قرارداد می‌بندند با طرف‌های داخلی هم این‌گونه باشند، اظهار داشت: یکسان‌سازی قراردادهای نفتی کار مجلس است و اگر این کار انجام نشود صد سال دیگر هم به جایی نمی‌رسیم.
Go to top