ورود

ورود

نشست مشترک اعضای استصنا و مدیران شرکت کالای پتروشیمی  
در پی امضای موافقتنامه بین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و شرکت کالای پتروشیمی، اولین نشست مشترک فی مابین اعضاء و این شرکت در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز عسلویه به میزبانی این شرکت برگزار شد.
در این دیدار، آقای حمیدی رئیس کمیته پتروشیمی ضمن ابزار امیدواری در توسعه فضای کسب و کار اعضاء، این موافقتنامه را از جمله اقدامات دوره هفتم برای تسهیل در فروش کالا و ایجاد امنیت خاطر کارفرمایان در تأمین قطعات و تجهیزات داشت.
در ادامه نمایندگان شرکت کالای پتروشیمی نیز از اهداف و برنامه های شرکت با مشارکت اعضاء گفتگو کردند.

 

Go to top