ورود

ورود

استصنا حامی حادثه دیدگان غرب کشور

با توجه به استقبال بی نظیر شما عزیزان برای یاری خواهران و برادران کرمانشاهی خود، ستاد حمایتی «استصنا» تحت نظارت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در نظر دارد کمک های شما عزیزان را به صورت مستقیم و بدون دخالت هیچ ارگانی به دست نیازمندان برساند. از این سو از تمامی آحاد صنعتگران  و فعالان اقتصادی حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تقاضا دارد کمک های نقدی خود را به شماره کارت 6037997319225141  یا شماره حساب 0340183396000 بانک ملی به نام آقای معراج محرابی به عنوان عضو انجمن و معتمد مستقر در استان کرمانشاه واریز نموده تا ایشان نسبت به اقدامات اجرایی و ماموریت های محوله ستاد، در آن استان اقدام نماید.

ستاد حمایتی استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)

Go to top