سومین جلسه هم اندیشی تاسیس شرکت تامین تجهیزات استصنا 06 ژوئن 2020

سومین جلسه هم اندیشی تاسیس شرکت تامین تجهیزات استصنا

سومین جلسه هم اندیشی تاسیس شرکت تامین تجهیزات استصنا در دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این جلسه پیرامون موارد کلیدی نظیر منافع انجمن، سقف و کف سهام و همچنین شرایط اصلی سهامداری مذاکره شد.

هاشمی‌طباء: کار ممیزی و انتظامی در کنار کار فرهنگی مورد نیاز است 29 مارس 2018

زمینه آموزش و پرورش و آموزش عالی
هاشمی‌طباء: کار ممیزی و انتظامی در کنار کار فرهنگی مورد نیاز است

مشهد|لحظه دیدار یار نزدیک است؛ زائران و مجاوران آماده استماع سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری 29 مارس 2018

حدود دو ساعت دیگر سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم منور رضوی ایراد می‌شود.
مشهد|لحظه دیدار یار نزدیک است؛ زائران و مجاوران آماده استماع سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری

رویدادها
چیزی یافت نشد !