سی و پنجمین نشست اعضای هیات مدیره 10 مه 2020

سی و پنجمین نشست اعضای هیات مدیره

سی و پنجمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امروز صبح ۹۹/۲/۲۱ در دبیرخانه استصنا برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد کارگروه های مشترک انجمن با چهار شرکت اصلی و حوزه های کارفرمایی و سایر تشکل های همکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار هیات مدیره
چیزی یافت نشد !