هفته نامه الکترونیکی 27 جولای 2020

هفته نامه الکترونیکی

هفته نامه های الکترونیکی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را هر ماه می توانید از کانال های استصنا و سایت انجمن آپلود نمایید.   – ماهنامه شماره ۶۶ – هفته نامه شماره ۶۵ – هفته نامه شماره ۶۴

نشریات