⭕⭕⭕شصت و چهارمین هفته نامه الکترونیکی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

گزارش اصلی: خواب آشفته نفت

مصاحبه با عضو هیات مدیره استصنا: تا کرونا هست چشم انداز تولید روشن نیست

رییس کمیسیون بیمه بانک مالیات: بهبود فضای کسب و کار تنها راه جهش تولید

معرفی کتاب

اینفوگرافی

جهت دانلود این شماره می توانید اینجـــــــــــا_کلیک_کنید