سی و سومین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، صبح امروز در محل دبیر خانه استصنا برگزار شد.

در این نشست بررسی گزارش ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فناوری ، گزارش اقدامات انجمن در راستای جهش تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای هیات مدیره استصنا به موضوعاتی چون بسته پیشنهادی حمایتی ستاد بحران کرونا و همچنین گزارش پروژه پارک نوآوری و فن آوری رازی پرداختند.