حمایت تنها نیاز جهش تولید

در ابتدا باید درباره تعبیر واژه جهش تولید که ترکیبی از واژه‌های جهش و تولید است به یک معنا و مفهوم مشترک برسیم، می‌توان استنباط کرد که موضوع جهش تولید تعابیر گوناگونی دارد که به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود.

بخش نخست در واقع می‌تواند جهش از نظر تیراژ و مقدار یا به‌عبارتی کمیت تولید باشد. به هر حال ما تولیداتی در داخل کشور داریم که درحال‌حاضر با حجم درخواست‌ها، تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی قابل افزایش است. اگر این افزایش چشمگیر باشد، می‌توانیم بگوییم که جهشی در کمیت به‌وجود آمده است؛ اما تعبیر دوم را می‌توان مقدار یا میزان کیفیت کالا را در نظر گرفت. به هر حال، سال‌های گذشته ما تولیداتی در داخل داشتیم که بعضی از کیفیت مطلوب برخوردار نبودند یا حداقل کیفیت را داشته‌اند. اگر بتوانیم کیفیت محصول را به شکلی افزایش دهیم که مطلوبیت لازم را داشته باشد و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی مرغوب باشد، به‌طور طبیعی خود یک جهش به‌شمار می‌رود. نوع سوم جهش این است که بحث تنوع محصول را می‌توان هدف قرار داد. این نوع جهش؛ یعنی دست به تولید محصولاتی بزنیم که در گذشته تولید نمی‌کردیم. در این صورت جهش در حوزه نوآوری برای ما ملموس خواهد بود که این نوع جهش دایره وابستگی کالایی ما را از خارج کم خواهد کرد. پس سه نوع جهش برای تولید متصور است؛ کمی، کیفی و نوآورانه. در ادامه بحث جهش تولید و چشم‌انداز آن می‌توان گفت که هم حاکمیت و هم مردم به این باور رسیده‌اند که باید به تولید داخل اتکا کرد و این تولید است که باعث رونق اقتصادی می‌شود، علاوه‌بر آنکه تولید سبب رونق اشتغال هم خواهد شد. برای رسیدن به این اهداف نیازمند عزم ملی هستیم. مهم‌ترین موضوع در این راستا برنامه‌ریزی درست، حذف قوانین و موانع زائد و تصویب قوانین حمایتی مناسب است.

اگر این اقدامات انجام شود با بهره‌مندی از تجارب تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای، این جهش دور از دسترس نبوده و نخواهد بود. نباید این موضوع را فراموش کرد که جهش جامع در حوزه تولید را نمی‌توان در برنامه‌ریزی یک ساله گنجاند زیرا پارامترهای گوناگونی وجود دارد و جهش باید براساس بازار هدف تحریک بازار و توانایی‌های حوزه تخصصی تولید تعریف شود. تامین شرایط مناسب نیز از بزرگ‌ترین نیازهای ابتدایی جهش در حوزه تولید محسوب می‌شود. برنامه‌ای چندساله باید برای اجرای این جهش تدوین کرد هر چند گام‌های نخست باید با شتاب بیشتر برداشته شود. از شعار جهش تولید اگر بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم، آینده خوبی را برای تولید کشور می‌توان متصور بود. نباید این موضوع فراموش شود که در حوزه تولید ظرفیت هر نوع جهشی وجود دارد. با توجه به شرایط بین‌المللی ایران فضای بسیار گسترده‌ای برای تولید و تولیدکننده وجود دارد، اما نمی‌توان برای تمام صنایع آینده یکسانی را متصور بو. زیرا برخی از تولیدات داخلی وابستگی نسبی به مواد و تولیدات کشورهای خارجی داشته و این وابستگی یا به‌لحاظ تامین مواد اولیه است یا قطعات نیمه‌ساخته.

خوشبختانه برخی از تولیدات داخلی کاملا بومی‌سازی شده‌اند که اگر مسئولان و زمامداران مربوط حمایت‌های لازم را از این حوزه داشته باشند، فضای مناسبی برای صنعتگران ایجاد خواهد شد؛ رویکرد حاکمیت و همچنین شعار سال بر همین اساس تعریف شده است، به همین منظور جای امیدواری است که بدون در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی، بخشی از محصولات ما و بخشی از فعالیت‌های صنعتی بتوانند بهبود پیدا کرده و حتی در مسیر پیشرفت و جهش گام بردارند. درحال‌حاضر مشکل تامین نقدینگی جهت تامین مواد اولیه سازندگان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان حوزه تولید امسال است؛ از این‌رو مهم‌ترین عامل برای موفقیت، خروج از فضای شعارزدگی است و اگر به‌درستی موانع تولید شناسایی شده و با بهره‌مندی از توانایی تشکل‌ها در بعد کارشناسی و یاری دولت و مجلس شورای اسلامی این موانع رفع شود، بسیاری از چالش‌های موجود تولیدکنندگان قابل حل خواهد بود. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به شرایط اقتصادی یک سال آینده نگاه کنیم باید بگوییم که عدم تحرک بازار تقاضا قابل پیش‌بینی است که امیدوارم این گونه نباشد و با رونق بازار تولید رشد مورد انتظار را داشته باشد.

احسان ثقفی – عضو هیات مدیره و خزانه دار استصنا