اطلاعیه
قابل توجه تمامی اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تفاهمنامه انجمن استصنا با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)