اولین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون ها با حضور روسای کمیسیون ها و نمایندگان هیات مدیره عصر روز گذشته در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد و در باب موضوعاتی پیرامون اثر بخشی کمیسیون ها، تقویت جایگاه انجمن و افزایش مشارکت اعضا بحث و تبادل نظر شد.