مدیران محترم شرکتهای عضو

احتراماً، عطف به فراخوان مرکز ساخت داخل وزارت صمت (پیوست) درخصوص ثبت نام در سامانه توانیران به استحضار می­رساند این سامانه براساس جزء (۱) بند الف ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ جهت معرفی توانمندیهای داخلی (کالا و خدمات) راه اندازی گردیده است و به دنبال ایجاد فرصت برای داخلی سازی نیازهای وارداتی کشور می باشد. لذا خواهشمند است در راستای حداکثرسازی استفاده از توان ساخت داخل و همچنین جلوگیری از واردات کالای دارای مشابه داخلی در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام لازم را مبذول فرمایید.