با همت اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و با واریز کمک نقدی خود و تقبل هزینه های تولید ۱۰۰۰ لباس ایزوله به کمپین نفس پیوستند.

آقای مهندس حسن دیده ور عضو هیات مدیره استصنا در گفتگو با کارگروه اطلاع رسانی کمپین از فراخوان میان بیش از ۴۸۰ شرکت این انجمن و شروع پیوستن اعضای انجمن به کمپین و حمایت هایشان از طرح های پویش خبر داد.
قابل ذکر است که با انتشار فراخوانی که در تعطیلات عید نوروز اطلاع رسانی شد، اعضای انجمن به این فراخوان لبیک گفته و به یاری هم میهنان خود شتافتند.